Your address will show here +12 34 56 78

FÖR LÄRARE

Hur kan jag använda mig av detta material på mina lektioner?

Som ämne stöder den cirkulära ekonomin målen för den fenomenbaserade undervisningen eftersom man smidigt förflyttar sig från ett läroämnet till ett annat.

Titta på våra lärarvideor och lär dig om hur Circular Classroom -programmet kan stöda dina undervisningsmål och hur du kan använda detta material på dina lektioner. Efter det kan du ladda ner arbetsböckerna och börja planera dina egna lektioner.

Låt din fantasi få vingar och var kreativ – Circular Classroom-programmet är startskottet till att lära ut cirkulär ekonomi. Du har mycket nytt att ge programmet, så bjud på din iver och inspiration och ge programmet av ditt eget kunnande.

MODULERNA

  • Text Hover

Var och en av de tre arbetsböckerna har utvecklats för att snabbt integrera det cirkulära tänkesättets huvudkoncept i klassens arbete, oberoende av vilket ämne ni håller på med. Vare sig det är biologi eller kemi, samhällslära, olika språk eller t.ex. filosofi erbjuder dessa material en intressant infallsvinkel till ämnet cirkulär ekonomi. De möjliggör också att lärare i olika ämnen kan samarbeta över ämnesgränserna.

Varje modul innehåler tre kärnaktiviteter och en serie extra idéer för övningar man kan göra hemma eller i skolan för att ytterligare motivera och entusiasmera eleverna. Den cirkulära ekonomin erbjuder otroliga möjligheter för oss alla. Efter att du börjat införa dessa i ditt klassrum kan du utveckla egna samarbetsverktyg tillsammans med dina kolleger och studeranden och dela dem med resten av världen!

Använd hashtaggen #circularclassroom när du delar med dig av dina idéer!

  • Text Hover

MODUL 1

Att flytta från den lineära ekonomin till den circulära ekonomin

Vilka är skillnaderna mellan den lineära och den cirkulära ekonomin, och hur inverkar de på oss? Vad kan vi göra för att hjälpa att planera en framtid som fungerar bättre för oss alla? Hur hjälper den cirkulära framtiden oss att lösa komplexa problem?

 

Modul 1 Intro

 

Livscykelanalys

MODUL 2

System och hållbarhet

Hur fungerar naturen och vad är egentligen hållbarhet? Hur fungerar de system vi kan hitta i vår natur? Vad betyder ”nedbrytbar” och vad är biokretslopp? Hur kan vi som individer minska våra ekologiska fotavtryck? Hurdana förändringar kan vi tillsammans göra för att vårt samhälle skall bli mer hållbart? På vilket sätt kan vi applicera den cirkulära ekonomin i vår egen vardag?

 

Modul 2 Intro

 

Systemanalys

MODUL 3

Design och kreativitet

Vad är design och hur inverkar den på oss alla? Varför verkar vi människor villa planera saker så att inget förändras? Vad är det för skillnad mellan en professionell designer och en medborgardesigner? Hur fungerar de system som finns omkring oss? Hur kan vi använda oss av kreativitet för att skapa en bättre värld.

 

Modul 3 Intro

 

Föremålsobduktion

EXTRA STÖDMATERIAL

Vi har valt ut en serie extra stödmaterial som du kan ge dina elever. Dessa videor kompletterar på ett utmärkt sätt de ämnen vi behandlar i det cirkulära klassrummet.

CLIMATE LAB

CRASH COURSE ON ECOLOGY

CRASH COURSE ON BIOLOGY

  • Text Hover

MODUL 1

Extra stödmaterial

  • Text Hover

MODUL 2

Extra stödmaterial

  • Text Hover

MODUL 3

Extra stödmaterial

  • Text Hover

FÖR LÄRARNA

Extra stödmaterial

Grunden för cirkulära klassrummet är fenomen-baserad inlärning och upplevelsebaserad undervisning. Här hittar du några extra videor och länkar till material som berättar mera om denna pedagogiska princip.