Your address will show here +12 34 56 78

Gör en insats!

Det vi som individer gör idag skapar den framtid vi har framför oss. Vi är alla medborgardesignare som påverkar världen med det vi gör och det vi konsumerar. Gör en insats idag för att skapa en framtid som fungerar bättre för oss alla!

  1. Starta en cirkulär klubb i din skola
  2. Dela dina idéer och erfarenheter med andra
  3. Utveckla nya material tillsammans med andra

  • Text Hover

Olika sätt på vilka du kan aktivera dig

Gör en insats lokalt, hitta på sätt på vilka du kan dela med dig av dina idéer, skapa dialog om saker som du bryr dig om och fundera på nya, annorlunda sätt på vilka vi alla kan bidra till en postivi framtid.

  • Text Hover
  • Text Hover

Starta en cirkulär klubb i din skola eller i ditt samhälle

Varje individ kan bidra positivt genom de saker hen gör, men om vi arbetar som en grupp blir det ännu bättre. Starta en klubb i skolan för att få igång den förändring du vill ha. I klubben kan ni t.ex. göra de uppgifter som finns i arbetsboken och sätta upp egna mål för er som grupp.

Dela med dig av dina erfarenheter

Lärare – dela med er av era erfarenheter av det cirkulära klassrummet genom att ha en workshop för lärare eller genom att berätta om projektet på en lärarkonferens. Ju mer ni kommunicerar, diskuterar och delar med av era erfarenheter, desto effektivare skapar ni förändring.

  • Text Hover
  • Text Hover

Skapa cirkulärt innehåll tillsammans

Vi uppmanar dig att jobba tillsamman med dina kolleger och lärare för att skapa nya aktiviteter och nytt multimediainnehåll om hur ni tillämpat detta program i din skola. Det skapar i sin tur mera positiv förändring! Skicka oss dina tankar och ditt material – kanske vi kan införliva det i kommande undervisningsmaterial. Dela med dig av den positiva förändring du bidrar till och tuta ut det i världen under hashtaggen #circularclassroom

BÖRJA IDAG!