Your address will show here +12 34 56 78

VÄLKOMMEN TILL CIRCULAR CLASSROOM!

Det cirkulära klassrummet är en interaktiv undervisningshelhet som tar det cirkulära tänkandet in i klassrummet. Helheten är riktad till gymnasie-elever och -lärare.

FÖR LÄRARE

Se en introduktionsvideo för att skapa en helhetsbild av undervisningshelheten. Ladda sedan ner arbetsböckerna och lärarmaterialet för att planera undervisningen. I lärar-huben hittar du extra material på engelska som hjälper dig att skapa otroliga inlärningsupplevelser om den cirkulära ekonomin.

  • Text Hover
  • Text Hover

FÖR ELEVER

Vill du skapa positiv förändring? Vill du planera en bättre värld? Är du färdig att hitta andra unga revolutionärer och bli aktiv inom ditt eget samhälle? Börja idag genom att titta på dessa filmer och ladda ner arbetsböckerna.

LÄR DIG PLANERA EN FRAMTID SOM FUNGERAR BÄTTRE FÖR OSS ALLA MED CIRCULAR CLASSROOM -VERKTYGSBACKEN

Upptäck kraften i systemiskt tänkande och lär dig om hållbarhet. Utveckla ditt kreativa tänkande för att skapa en cirkulär ekonomi med hjälp av våra klassrumsvideon och inlärningsmoduler.

VARFÖR?

Det cirkulära klassrummet erbjuder oss alla en möjlighet att planera om produkter och tjänster så att de på ett mer hållbart, rättvist, och effektivt sätt tillfredsställer våra behov utan att de samtidigt inverkar negativt på vår planet.

VAD?

När de går över från den linjära modell vi har idag till en cirkulär modell kommer eleverna i kontakt med tre huvudsakliga inlärningsmoduler: Hållbarhet, System & Design och Kreativitet. Engagerande videon och vackra nedladdningsbara arbetsböcker stöder dessa moduler. En serie stödmaterial för lärare erbjuder extra resurser som en del av cirkulära klassrums-verktygsbacken.

VEM?

Dr. Leyla Acaroglu som har fått utmärkelsen UN Champion of the Earth, har utvecklat och planerat detta interaktiva material i samråd med finländska gymnasielärare och -studeranden för att stöda det tänkande och de praktiska färdigheter som behövs för en kommande karriär inom den cirkulära ekonomin.

HUR?

Upptäcktsfärden in i den cirkulära ekonomin går via olika försök- och samarbetsinriktade uppgifter. En serie interaktiva klassrumsaktiviteter, arbetsböckernas uppgifter och de engagerande filmerna hjälper eleverna på färden. En ny generation kreativa tänkare får lära sig hur man arbetar och tänker för att planera en hållbar cyklisk framtid i den cirkulära ekonomin.

BÖRJA IDAG!

KÖR IGÅNG!

Det här programmet handlar om att jobba tillsammans. Vi uppmanar dig att jobba tillsammans med dina kolleger och lärare för att skapa nya aktiviteter och nytt multimediainnehåll om hur ni tillämpat detta program i din skola. Det skapar i sin tur mera positiv förändring! Skicka oss dina tankar och ditt material – kanske vi kan införliva det i kommande undervisningsmaterial. Dela med dig av den positiva förändring du bidrar till och tuta ut det i världen under hashtaggen #circularclassroom

  • Text Hover

Circular Classroom-programmet är producerat i samarbete med lärare och elever

Tack för hjälpen!

LÄRARE

Anni Aroluoma, Johanna Berlin, Petra Bredenberg, Ann-Kristin Hokkanen, Kristina Kaihari, Tuija Kantelinen, Jonna Killström, Maria Klemetz, Anna Kokki, Mari Lähdesmäki, Eija Niskanen, Christina Ruth, Mari Savio, Aki Saariaho, Mikael Sorri, Sirkka Staff, Lassi Suominen, Linda Tigerstedt, Jukka Tulivuori, Päivi Vääränen,

STUDERANDEN

Ilon Adlercreutz, Veikka Innanen, Fanny Kalliokulju, Shradha Khanal, Ilona Lastunen, Sara Louhisto, Johannes Majamäki, Anton Maronier, Heidi-Maria Pullinen, Ella Rinta-Rahko, Nea Ringborg, Iina Rusanen, Lauri Taipale, Elisabeth Tiila, Siiri Tirkkonen, Lila Cormier Simola, Paola Stenvall

SKOLOR

Aalto University, Drumsö lågstadieskola, Etelä-Tapiolan lukio IB-linja, Gymnasiet Grankulla Samskola, Jyväskylän normaalikoulu, Kauniaisten lukio, Lappeenrannan lukio, Munkkiniemen yhteiskoulu, Pohjois-Tapiolan lukio, Ressun lukio, Salon lukio, Sibeliuslukio, Tampere University Teacher Trainee School, Tölö Gymnasium, United World College in Mostard, Viikin normaalikoulu, Winellska skolan