Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

FÖR ELEVER

Vill du planera nånting som har en positiv inverkan på framtiden?

Titta på filmerna, ladda ner arbetsboken, och grunda själv fast en Cirkulär Classroom -klubb! Ordna egna sessionerna med dina klasskamrater på t.ex. lunchrasten eller föreslå för din lärare att hen håller en lektion i temat.

Och – dela dina aktiviteter med oss under hashtaggen #circularclassroom

MODULERNA

MODUL 1

Att flytta från den lineära ekonomin till den circulära ekonomin

Vilka är skillnaderna mellan den lineära och den cirkulära ekonomin, och hur inverkar de på oss? Vad kan vi göra för att hjälpa att planera en framtid som fungerar bättre för oss alla? Hur hjälper den cirkulära framtiden oss att lösa komplexa problem?

MODUL 2

System och hållbarhet

Hur fungerar naturen och vad är egentligen hållbarhet? Hur fungerar de system vi kan hitta i vår natur? Vad betyder ”nedbrytbar” och vad är biokretslopp? Hur kan vi som individer minska våra ekologiska fotavtryck? Hurdana förändringar kan vi tillsammans göra för att vårt samhälle skall bli mer hållbart? På vilket sätt kan vi applicera den cirkulära ekonomin i vår egen vardag?

MODUL 3

Design och kreativitet

Vad är design och hur inverkar den på oss alla? Varför verkar vi människor villa planera saker så att inget förändras? Vad är det för skillnad mellan en professionell designer och en medborgardesigner? Hur fungerar de system som finns omkring oss? Hur kan vi använda oss av kreativitet för att skapa en bättre värld.

BLI INSPIRERAD

Runtomkring i världen finns det unga människor som du som gör nånting för att ha en positiv inverkan på vår planet. Du hittar några av dem i dessa filmer om unga människor som arbetar för en mer hållbar och cirkulär framtid.

Är du intresserad av att göra karriär som driver kreativ förändring?

Låt dig inspireras av Leylas berättelse om hur hon skapade en karriär inom cirkulär och hållbar design.