Your address will show here +12 34 56 78

CIRCULAR CLASSROOM TOIVOTTAA SINUT TERVETULLEEKSI!

Tältä sivustolta löydät oppimateriaaleja, jotka johdattavat sinut kiertotalouden ihmeelliseen maailmaan. Kokonaisuus on suunniteltu ensisijaisesti yläkoulun ja lukion opettajille ja oppilaille.

OPETTAJILLE

Tämä esittelyvideo kertoo, millaisia oppimateriaaleja Circular Classroom –ohjelma tarjoaa. Sen katsottuasi voit siirtyä tutkimaan sivustolta löytyviä harjoituskirjoja. Lisämateriaaleista löydät lisää inspiroivaa englanninkielistä sisältöä kiertotalousteemasta.

  • Text Hover
  • Text Hover

OPPILAILLE

Haluatko olla mukana suunnittelemassa positiivista muutosta? Oletko valmis tutustumaan muihin muutoksentekijöihin ja ryhtymään toimiin omassa yhteisössäsi? Pääset alkuun katsomalla tältä sivustolta löytyvät videot ja lataamalla videoihin liittyvät harjoituskirjat.

TUTUSTU CIRCULAR CLASSROOM –TYÖKALUPAKKIIN JA OPI, MITEN VOIT MUOTOILLA TULEVAISUUDESTA NYKYISTÄ KESTÄVÄMPÄÄ.

Opi osallistavien oppimateriaalien avulla lisää systeemiajattelusta, kestävästä kehityksestä ja ongelmanratkaisusta sekä siitä, miten niitä soveltamalla on mahdollista siirtyä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen.

MIKSI?

Kiertotalous merkitsee mahdollisuutta suunnitella tuotteet ja palvelut siten, että ne tyydyttävät meidän tarpeemme nykyistä kestävämmällä, tasa-arvoisemmalla ja vähemmän maapalloa kuormittavalla tavalla.

MITÄ?

Tällä sivustolla voit tutustua kolmen moduulin avulla käsitteisiin, jotka auttavat meitä siirtymään lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Nämä moduulit ovat Kestävä kehitys, Systeemit sekä Muotoilu ja luovuus. Energiset videot ja ladattavat harjoituskirjat on suunniteltu luokassa tapahtuvaan oppimiseen, kun taas opettajan tukimoduuli tarjoaa opettajille lisämateriaaleja kiertotalousaiheen käsittelyyn.

KUKA?

YK:n palkitsema Leyla Acaroglu on sosiologi ja kiertotalousasiantuntija, joka on tuottanut Circular Classroom –oppimateriaalit yhdessä suomalaisten opettajien ja lukiolaisten kanssa. Tavoitteena on ollut synnyttää sisältöjä, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti ilmiöoppimista ja tieteidenvälisyyttä. Kiertotalousajattelun sisäistäminen on olennaista tulevaisuuden ammateissa menestymiselle.

MITEN?

Erilaiset luokassa yhdessä tehtävät harjoitukset ja niihin liittyvät kotitehtävät sekä kiertotaloutta käsittelevät videot tarjoavat mahdollisuuden osallistavaan opettamiseen ja kokemukselliseen oppimiseen. Uusi luova sukupolvi kasvaa sisäistämänsä tiedon avulla kiertotalousajattelijoiksi, joilla on edellytyksiä muotoilla tulevaisuudessa kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita.

ALOITA TÄNÄÄN!

RYHDY TOIMEEN!

Circular Classroom –ohjelmassa on kysymys yhdessä tekemisestä ja yhdessä oppimisesta. Kannustamme kaikkia opettajia ja opiskelijoita yhdessä ideointiin ja kokonaan uusien toimintatapojen kehittämiseen. Multimediasisällöt mahdollistavat niiden ja erilaisten ideoiden levittämisen koulusta toiseen – jopa maailmanlaajuisesti!

Lähetä meille sähköpostitse videoita, palautetta tai luokkahuoneessa syntyneitä ideoita ja me mietimme keinoja, millä tuoda ne osaksi sivustoa tai miten jakaa ne muiden koulujen kanssa.

Muista käyttää kaikessa jakamassasi materiaalissa #circularclassroom –hashtagiä!

  • Text Hover

Circular Classroom -ohjelma on tuotettu yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa

Kiitos panoksestanne!

OPETTAJAT

Anni Aroluoma, Johanna Berlin, Petra Bredenberg, Ann-Kristin Hokkanen, Kristina Kaihari, Tuija Kantelinen, Jonna Killström, Maria Klemetz, Anna Kokki, Mari Lähdesmäki, Eija Niskanen, Christina Ruth, Mari Savio, Aki Saariaho, Mikael Sorri, Sirkka Staff, Lassi Suominen, Linda Tigerstedt, Jukka Tulivuori, Päivi Vääränen,

OPPILAAT

Ilon Adlercreutz, Veikka Innanen, Fanny Kalliokulju, Shradha Khanal, Ilona Lastunen, Sara Louhisto, Johannes Majamäki, Anton Maronier, Heidi-Maria Pullinen, Ella Rinta-Rahko, Nea Ringborg, Iina Rusanen, Lauri Taipale, Elisabeth Tiila, Siiri Tirkkonen, Lila Cormier Simola, Paola Stenvall

KOULUT

Aalto University, Drumsö lågstadieskola, Etelä-Tapiolan lukio IB-linja, Gymnasiet Grankulla Samskola, Jyväskylän normaalikoulu, Kauniaisten lukio, Lappeenrannan lukio, Munkkiniemen yhteiskoulu, Pohjois-Tapiolan lukio, Ressun lukio, Salon lukio, Sibeliuslukio, Tampere University Teacher Trainee School, Tölö Gymnasium, United World College in Mostard, Viikin normaalikoulu, Winellska skolan