Your address will show here +12 34 56 78

OPETTAJILLE

Miten voin soveltaa näitä materiaaleja omassa opetuksessani?

Kiertotalous tukee aiheena ilmiöoppimisen tavoitteita, sillä se matkustaa sujuvasti oppiaineesta toiseen.

Tähän videoon tutustumalla saat käsityksen siitä, miten Circular Classroom -materiaalit tukevat omia opetustavoitteitasi. Videon katsottuasi voit ladata moduulikohtaiset harjoituskirjat ja aloittaa oppituntien suunnittelun.

Anna mielikuvituksesi lentää ja ole luova. Circular Classroom -ohjelma on lähtölaukaus kiertotalouden opettamiselle. Sinulla on paljon uutta annettavaa ohjelmalle, joten innostu ja rikasta materiaalia rohkeasti omalla osaamisellasi!

MODUULIT

  • Text Hover

Jokainen kolmesta opetusmoduulista on suunniteltu siten, että se mahdollistaa kiertotalous-ajattelun ja kiertotalous-sanaston opettamisen eri oppiaineiden puitteissa. Opetitpa biologiaa, kemiaa, yhteiskuntaoppia, kieliä tai filosofiaa, nämä materiaalit tarjoavat sinulle kiinnostavan tulokulman kiertotalous-aiheeseen. Ne mahdollistavat myös eri oppiaineita opettavien opettajien välisen yhteistyön.

Jokainen moduuli sisältää kolme luokassa tehtävää harjoitusta ja sarjan ylimääräisiä luokassa tai kotona tehtäviä harjoituksia. Niiden tavoitteena on innostaa ja motivoida oppilaita näkemään, mitä uskomattomia mahdollisuuksia kiertotalouden toteutuminen meille avaa. Voit myös kehittää ihan uusia Circular Classroom –harjoituksia yhdessä oppilaiden ja muiden opettajien kanssa. Me autamme sinua jakamaan ne muun maailman kanssa.

Muista käyttää #circularclassroom –hashtagiä, kun jaat uusia sisältöjä!

  • Text Hover

MODUULI 1

Lineaarisesta taloudesta kohti kiertotaloutta

Mikä on lineaarisen talouden ja kiertotalouden välinen ero? Ja miten kiertotalouteen siirtyminen muuttaa elämäämme? Miten voimme muotoilla tulevaisuudesta nykyistä kestävämpää? Entä millaisia ongelmanratkaisukeinoja tulevaisuuden kiertotalous tarjoaa?

 

Moduuli 1 Esittely

 

Elinkaarikartoitus

MODUULI 2

Järjestelmät ja kestävä kehitys

Miten luonto toimii? Mistä kestävässä kehityksessä on kysymys? Miten luonnon järjestelmät toimivat? Mitä biohajoavuus tarkoittaa? Entä luonnon kiertokulku? Miten jokainen meistä voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään? Mitä yhteisöllisiä toimenpiteitä voimme tehdä kestävän kehityksen toteutumisen eteen? Millaisia kiertotalouden toteutumista edistäviä muutoksia voimme tehdä yksilötasolla?

 

Moduuli 2 Esittely

 

Järjestelmäkartoitus

MODUULI 3

Muotoilu ja luovuus

Mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arkeemme? Miksi muotoilemme tavaroita ja palveluita tavalla, joka tukee nykyisen lineaarisen järjestelmän ylläpitoa? Mikä on kansalaismuotoilijan ja ammattimuotoilijan ero? Miten meitä ympäröivät lukuisat järjestelmät toimivat? Miten voimme hyödyntää luovuuttamme paremman tulevaisuuden muotoilemiseksi?

 

Moduuli 3 Esittely

 

Tuotteen purkaminen osiin

LISÄMATERIAALIT

Olemme valinneet erilaisia maailmalta löytyviä kiertotaloutta ja kestävää kehitystä käsitteleviä materiaaleja, joita suosittelemme hyödyntämään opetuksen suunnittelussa. Nämä videot sopivat erinomaisesti yhteen Circular Classroom –työkalupakista löytyvien materiaalien kanssa.

CLIMATE LAB

CRASH COURSE ON ECOLOGY

CRASH COURSE ON BIOLOGY

  • Text Hover

MODUULI 1

Lisämateriaali

  • Text Hover

MODUULI 2

Lisämateriaali

  • Text Hover

MODUULI 3

Lisämateriaali

  • Text Hover

OPETTAJIEN TUKIPAKETTI

Lisämateriaali

Circular Classroom –ohjelma rakentuu ilmiöoppimisen ja kokemuksellisen oppimisen periaatteille. Näistä linkeistä löydät lisää tietoa näistä pedagogisista lähestymistavoista.